DANSK

Mere end 40 års erfaring med fragt

og transport i hele Europa

  •  Transport i Danmark og i hele Europa
  •  Musik, TV- og scenetransport
  •  Maskin- og specialtransport
  •  Projekttransport 

Velkommen til
___________________


Stokholm Transport A/S

Hos Stokholm Transport A/S har vi specialiseret os i at udvikle og håndtere transporter samt kunderelationer.


Vi er en ambitiøs og kompetent strategisk partner, der besidder den nødvendige viden til at rådgive vores kunder om hvorledes, de får det optimale udbytte af transporten.


Vi er med hele vejen, fra de indledende strategiske overvejelser, til transporten ender i hænderne på slutkunden og til feedbacken herpå.


Vi besidder en unik transportviden for Danmark, samt i resten af Skandinavien og Europa, og vi har implementeret den seneste teknologi indenfor flådestyring og administrative IT-løsninger.


Det giver Stokholm Transport A/S den nødvendige ekspertise og rammerne til at skabe en stærk og varig kunderelation, som skaber øget værdi i alle led.


Lars Stokholm - CEO